Diensten

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is, kort gezegd, een onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater conform een bepaalde onderzoeksstrategie welke staan beschreven in bijvoorbeeld de NEN 5740.

Een bodemonderzoek kan voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd. Een aantal voorbeelden zijn voor het bepalen van de afvoer/hergebruikmogelijkheden van partijen grond (partijkeuring), het verkrijgen van een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen, het starten of beëindigen van bedrijfsactiviteit, de aankoop of verkoop van een perceel, het onderzoeken van de bodem bij onder- of bovengrondse (olie)tanks of het bepalen van de milieu hygiënische kwaliteit van bodem.

In vele gevallen is de aanleiding, voor het aanvragen van een bodemonderzoek, een verplichting van de wet en/of regelgeving. Voor iemand die niet vaak of nog nooit met bodemonderzoek te maken heeft gehad kan de informatie, NEN 5740, historisch onderzoek, boorgaten, randvoorwaarden, uitgangspunten, enzovoorts overweldigend zijn. Met onze rijke kennis en ervaring in de wereld van advies- en ingenieursbureaus gaan wij voor u op zoek naar de beste en meest voordelige uitvoerder. Tevens begeleiden wij het gehele proces van A tot Z zodat u zo min mogelijk zorg hoeft te dragen. Het eindproduct is in veel gevallen een rapportage die u kunt indienen bij het bevoegd gezag om aan de slag te gaan.

Wilt u aan de slag? Kom langs, bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Wij bieden ondersteuning zoals:

Kennis van de processen
Begeleiding van uw project
Milieukundige begeleiding
Opstellen rapportages
Verkrijgen benodigde vergunningen

Bekijk onze 

Bodemonderzoek

 Projecten

Neem contact met ons op

Wil jij op de hoogte blijven van ProPro?

Ontvang informatie over onze projecten en ervaar wat ProPro kan betekenen voor jou.

crossmenu