Diensten

Bouwcoördinatie

In Nederland wordt de openbare ruimte steeds schaarser. Voormalige industriezones worden om gebouw tot woonwijken en de wegen worden intensiever gebruikt. Hierdoor ondervinden omwonenden en weggebruikers meer overlast van de benodigde transportbewegingen rondom bouwprojecten. De logistiek en coördinatie manager heeft als functie om hierin de organisatie tot zich te nemen.

Men heeft het vaak over het functioneel inzetten van verschillende transportmiddelen. Hierbij kan gedacht worden aan het “Just in Time” (JIT) delivery principe, het optimaal benutten van beladingsgraad, het aanwijzen van locaties voor Hubs en de Co2 uitstoot vraagstukken. Deze begrippen zijn makkelijk om over te discussiëren, maar moeilijk om in de praktijk uit te voeren.

Er zijn voorbeelden waarbij bouwcoördinatie op een succesvolle manier wordt toegepast. Echter in de praktijk blijkt dat niet iedere betrokken partij dit kan leveren omdat de capaciteit, het type marktproduct of kennis is niet of onvoldoende voorhanden is. De logistiek en coördinatie manager bepaald samen met de betrokken partijen hoe er invulling kan worden gegeven aan de opgelegde eisen, met betrekking tot logistiek en coördinatie, vanuit de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan het stroomlijnen van de transportroutes en transportbewegingen in het gebied. Tevens is het de taak van de logistiek en coördinatie manager om diverse partijen met elkaar in contact te brengen wanneer er een mogelijke conflicterende situatie ontstaat op de projectlocatie. Hierdoor kunnen de conflicterende situaties worden vermeden voordat ze gaan optreden.

Een voorbeeld van het succesvol toepassen van bouw- en uitvoeringscoördinatie, is een project waarbij er door diverse transporten restmaterialen vanaf de bouwplaats mee terug werden genomen of dat er tevens bouwmaterialen voor een naastgelegen project werden meegenomen. Hierbij zorgde de inzet van een bouw- en uitvoeringscoördinator voor een drastische vermindering in het aantal vervoersbewegingen in deze periode. Hoewel dit de benodigde afstemming vereist, biedt het resultaat voordelen voor iedere betrokken partij.

Wij bieden ondersteuning zoals:

Expertise in begeleiding van uw bouwproject
Centraal aanspreekpunt
Coördinatie bouwstromen
Coördinatie BLVC
Projectbeheersing

Bekijk onze 

Bouwcoördinatie

 Projecten

Neem contact met ons op

Wil jij op de hoogte blijven van ProPro?

Ontvang informatie over onze projecten en ervaar wat ProPro kan betekenen voor jou.

crossmenu