Diensten

Integraal Projectmanagement

Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een steeds grotere complexiteit en grote onzekerheden. Deze manifesteren zich zelden op één discipline. Een uitdaging is meestal niet alleen een technische uitdaging, maar hangt ook samen met omgevingsraakvlakken, contractuele voorwaarden, een kosten kant en te beheersen (politieke) risico’s. Veel organisaties werken daarom tegenwoordig conform het IPM (Integraal Project Management) model.

Het idee van het IPM model is dat de taken binnen de projectorganisatie worden uitgevoerd door een integraal projectteam, dat onderverdeeld is in vijf verschillende processen: projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement.

Proficiënt Projectbegeleiding levert Projectmanagers, Technisch managers en Omgevingsmanagers voor infrastructurele projecten zoals gebiedsontwikkelingen, groot onderhoud en herinrichtingen.

De Projectmanager is integraal eindverantwoordelijk voor het project. Zijn contactpersoon is de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever formuleert de Projectmanager de opdracht. Ook stelt hij het projectteam samen en verzorgt hij de coördinatie, de sturing en de onderlinge samenwerking binnen het team. Verder bewaakt de Projectmanager de kwaliteit, de financiën en de planning en zorgt hij voor de benodigde capaciteit. Tot slot is hij verantwoordelijk voor de overdracht van het projectresultaat aan de Beheerder.

De Technisch manager is verantwoordelijk voor het technisch leiderschap binnen een IPM team. Hij geeft sturing aan de Werkvoorbereider, de Directievoerder en de Toezichthouder. De TM is o.a. verantwoordelijk voor het uitzetten van de benodigde onderzoeken (o.a. bodem- en verhardingsonderzoek, Flora en fauna onderzoek enz.), het laten opstellen van de technische tekeningen en de technische input voor het contract.

Wij bieden ondersteuning zoals:

Projectmanagement
Projectbeheersing
Omgevingsmanagement
Technisch management
Contractmanagement

Bekijk onze 

Integraal Projectmanagement

 Projecten

Neem contact met ons op

Wil jij op de hoogte blijven van ProPro?

Ontvang informatie over onze projecten en ervaar wat ProPro kan betekenen voor jou.

crossmenu